Když změníš sám sebe, změní se svět kolem tebe.
 

Kurzy a akce pro veřejnost

Kurzy se konají většinou u Mladé Boleslavi v Českém ráji. Můžete si také objednat kurz nebo program šitý na míru pro firmu, skupinu přátel nebo rodinu jinam v rámci České republiky. Kurzy vyučuji dle potřeby také v angličtině. Zájemcům zašleme nezávazně bližší informace.
 

 

Rekvalifikační kurz KOUČ - TRANSFORMAČNÍ KOUČINK

 

 
 

Kurz je akreditován MŠMT (č. j. MSMT-4734/2021-4/152) a proplácen Úřadem práce. Absolvováním kurzu získáte rekvalifikaci na profesionálního kouče. Pokud se chcete vyškolit z důvodu vlastního seberozvoje, nikoliv rekvalifikace, budete také velmi vítáni. :-) Transformační koučink je zaměřen na hloubkovou práci na osobních i pracovních tématech. 

 

Leták ke stažení  Rekvalifikace kouč leták.pdf (218,3 kB)

Detailní informace o výcviku koučů jsou na webu v záložce Rekvalifikace nebo zde ke stažení: Info dopis výcvik koučů.pdf (1,3 MB)

 

 

Vyberte si ze dvou variant 15denního výcviku (127 hodin): dlouhodobý půlroční až roční výcvik nebo intenzivní variantu kurzu, který trvá zhruba 2 měsíce. Obě verze výcviku mají stejný obsah i počet hodin, jen pauzy mezi moduly jsou delší či kratší. Krátkodobý otvíráme průběžně pro uchazeče z Úřadu práce dle dohody a data intenzivních výcviků zde nevypisujeme. 

 
Pokud jste informace o výcviku koučů zjistili po zahájení kurzu, můžete nás oslovit na individuální výuku za stejnou cenu, nebo se připojit ke stávající skupině nebo individuální kombinaci účasti ve více skupinách dle vašich a našich časových možností. Termíny stanovujeme průběžně na základě poptávky ve všedních dnech nebo o víkendech. 
 
 
Dlouhodobý výcvik 15 dní - 5 třídenních modulů během půl roku

 

Tento kurz je určen pro všechny, kteří chtějí hloubkově pracovat na svém profesním a osobním rozvoji, naučit se koučovat a mít během výcviku dostatek prostoru na praxi mezi jednotlivými moduly. 5 třídenních modulů kurzu bývá většinou rozvrženo do období půl roku až rok dle časových možností účastníků a lektorů buď do prodloužených víkendů nebo všedních dní.

 
Intenzivní výcvik 15 dní během zhruba 2 měsíců
 

Tento kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují absolvovat kurz během krátké doby max. dvou měsíců, například z důvodu proplácení kurzovného Úřadem práce či jinou institucí, která požaduje absolvovat výcvik rychle. 15 školicích dní rozložíme individuálně do všedních dní a/nebo víkendů po dohodě s uchazeči a danou institucí. Tyto termíny na webu nezveřejňujeme, protože se týkají malých skupinek vzniklých na poptávku úřadů a firem.

 

Pokud se uchazeč hlásí v době, kdy neotvíráme žádnou skupinu a umožňuje-li to čas lektorů, je možný individuální studijní plán pro jednotlivce.

 

 

Bližší informace získáte na tel. +420 725 345 165.

 
Jaro a léto 2023 Transformační koučink (dlouhodobý výcvik koučů)
 
1. modul   víkend 3. - 5. 3. 2023
2. modul   víkend 10. - 12. 3. 2023 
3. modul   víkend 12. - 14. 5. 2023
4. modul   víkend 9. - 11. 6. 2023 
5. modul   víkend 11. - 13. 8. 2023
 
 
Podzim a zima 2022 Transformační koučink (dlouhodobý výcvik koučů)
 

1. modul   víkend 16. - 18. 9. 2022

2. modul   víkend 21. - 23. 10. 2022

3. modul   víkend 11. - 13. 11. 2022

4. modul   víkend 9. - 11. 12. 2022

5. modul   víkend 27. 1. - 29. 1. 2023

 
 
Léto 2022 Transformační koučink (dlouhodobý výcvik koučů)

 

1. modul   17. 6. 2022
2. modul   19. 6. 2022

3. modul   26. 6. 2022

4. modul   28. 7. 2022 

5. modul   7. 9. 2022  Vážní zájemci o výcvik se mohou přijít podívat na den letního kurzu zdarma jako hosté.

 
 
 
Pokročilé koučovací techniky pro absolventy našeho výcviku či kouče z jiných škol
 
víkend 19. - 21. 5. 2023 
víkend 2. - 4. 6. 2023
víkend 14. - 16. 10. 2022
 
Tento modul je určen všem našim absolventům z tohoto i z předchozích let a jiným koučům, kteří chtějí rozšířit své koučovací dovednosti o pokročilé techniky pro dosažení většího nadhledu klienta v řešené situaci a posílení schopnosti vidět systémová řešení a chápat vztahové souvislosti v probíraném tématu. Budeme využívat některé principy z konstelací.
 
 
 
 

 

 

Výcvik Terapeutický koučink 

 

 
Terapeutický koučink (navazuje na výcvik Transformační koučink)
 
1. modul   víkend září 2023
2. modul   víkend říjen 2023 
3. modul   víkend listopad 2023
4. modul   víkend prosinec 2023 
5. modul   víkend leden 2024
 
 
1. modul   víkend 13. - 15. 5. 2022
2. modul   víkend 22. - 24. 7. 2022 
3. modul   víkend 4. - 6. 11. 2022
4. modul   víkend 2. - 4. 12. 2022 
5. modul   víkend 20. - 22. 1. 2023
 
 
Pohloubení dovedností a supervize Terapeutického koučinku (navazuje na Terapeutický koučink)
 
1. modul   víkend 1. - 2. 4. 2023
2. modul   víkend 27. - 28. 5. 2023
3. modul   víkend 17. - 18. 6. 2023
4. modul   víkend 22. - 23. 7. 2023 
5. modul   víkend 26. - 27. 8. 2023
 
 

Tento výcvik obsahuje 100 vyučovacích hodin s lektory a další individuální počet hodin tréninku mezi jednotlivými moduly. Po jeho absolvování a složení zkoušky budete schopni dobře provádět své klienty i sebe procesy spojenými s většími negativními emocemi, například se strachem, úzkostí, hněvem, frustrací, smutkem, ukřivděností, pocitem viny, a podobně. Celý výcvik je zaměřený na vnitřní transformaci, uzdravení starých bolestí a dávných i čerstvých zranění z původní rodiny, z výchovy, ze soužití s rodiči a sourozenci, ze školy, z partnerského života i ze situací spojených s rodičovstvím nebo zaměstnáním. Jedná se o hloubkovou práci na osobních i pracovních tématech s jednotlivci. Během kurzu si uděláte generální úklid ve svém životě. 

 
 
Co se naučíte

 

Procházet procesem od zkontaktování se s velmi negativními emocemi v těle, přes uvědomění si postojů a přesvědčení (často vybudovaných v dávné minulosti), kterými si brání žít spokojený šťastný život až k dosažení pozitivního náhledu, smíření, odpuštění, zklidnění a ideálně postupně k pocitu vnitřního míru a životní spokojenosti.

Provázet člověka jeho vnitřním i vnějším světem, utřídit si myšlenky, zpracovávat jeho pocity, přesvědčení, vnitřní motivace, hodnoty a osobní často nevědomé zákony,
na nichž staví svůj život a rozhodování.

Pomáhat klientovi dostat se i k obsahům jeho psychiky, které už nejsou na vědomé úrovni, k dávným potlačeným či zasunutým negativním zkušenostem, bolestem a prožitkům, zpracovat je a v maximálně možné míře uzdravit to, co je třeba uzdravit pro vyrovnaný pohodový život celistvého intergrovaného člověka.

Pomoci klientovi udělat si v sobě jasno a vykročit k cíli dle své volby tak, aby se lépe orientoval ve svém životě, vztazích, pracovních i osobních záležitostech.

Používat různé psychologické nástroje a postupy pro větší aktivaci mozku včetně neurolingvistických a vizualizačních technik, metody posilující pravou hemisféru a umožňující lepší využití kapacity mozku a přenastavovat mozek na pozitivní výsledky a přání pomocí vizualizace a meditace.

Vytvořit vhodnou atmosféru naladění s druhým člověkem pro získání důvěry a hlubšímu otevření se i s citlivými a intimními tématy, o nichž běžně s lidmi nemluví.

Klást efektivně a zároveň jemně a citlivě otázky, které povedou k zvědomení pozadí, souvislostí a příčin aktuálních problémů a témat, které klient řeší, k posílení sebedůvěry, sebehodnoty a zdravému vztahu ke světu a svému okolí.

Umět zpracovávat emoce, pocity a některé signály těla u sebe i u klientů a dokázat lépe číst a rozkódovat neverbální komunikaci druhých – umět snáze „přečíst“ celé sdělení člověka (vědomé i nevědomé) a umět na to reagovat.

 

Cena, podmínky a délka výcviku Terapeutického koučinku je stejná jako u rekvalifikačního výcviku Transformačního koučinku.
 

 

 

 

Kurz Partnerský a rodinný koučink - jak pracovat s páry a rodinami 

 

 
 
Termín konání
 víkend 23. - 25. 9. 2022
 
 
Co se naučíte

 

Kurz je učený koučům a studentům koučinku, kteří se chtějí naučit koučovat partnerské páry v různých fázích vztahu a rodinné příslušníky jedné rodiny. Ukážeme si, jak můžete své dosavadní znalosti a dovednosti v koučinku uplatnit při sezení, kde je přítomen více než jeden člověk, kdy je nutné věnovat pozornost zároveň dvěma a více lidem, kteří jsou spolu často v konfliktu nebo rozporech. Dozvíte se, jaké techniky lze použít na situace z partnerského a rodinného života. 

 

 

Cena, podmínky
 
10 000 Kč za kurzovné, ubytování je zdarma, stravování bude upřesněno dle aktuálního vývoje cen potravin - zhruba 130 Kč za jídlo (celkem 520 Kč za 2 obědy a 2 večeře), obě snídaně si každý přiveze své.
 
 

 

Rodinné a jiné konstelace pro zdravé vztahy

 

 

Z důvodu pandemie koronaviru jsme odložili další termíny a bude-li to možné, uspořádáme konstelace v květnu 2021. Máte-li zájem, kontaktujte mě před stanovením termínu.
 

Skupinové konstelace 

Harmonizace vztahů a úklid v sobě

 

 

Využijte jarní čas k pročištění, vyjasnění a uklizení si ve svých životních tématech. Můžete tím dát velký nehmotný dárek sobě i svým blízkým v podobě uzdravení či vylepšení vztahů. Je možné přijít na kterýkoliv den nebo na všechny pro hlubší práci na sobě.

Můžete se zúčastnit buď se svým vlastním tématem, které chcete řešit, nebo se nechat inspirovat a pracovat na sobě skrze témata jiných účastníků. Pokud si chcete dopřát dárek konstelací, ale toto datum se vám opravdu nehodí, kontaktujte mě.

                                                                                                                                                  ·        Uzdravování rodinných, pracovních a jiných vztahů

·        Smíření, odpuštění, uvolnění napětí

·        Uvědomění a prožití si jiných úhlů pohledu

·        Pochopení příčin různých situací a chování

·        Prožití spojení se svými kořeny

 

Příležitost nahlédnout hlouběji pod pokličku vztahů, vžít se do druhých, podívat se na svět jejich očima a lépe pochopit, jak se v různých situacích cítí vaši blízcí a proč. Je možné přijít s vaším osobním tématem nebo jen ze zvědavosti. Budete vítáni, ať už znáte rodinné konstelace a jste v nich zběhlí, nebo si je přejete zažít poprvé.  Velmi přínosné je i pouhé pozorování průběhu konstelací, pokud se chcete „jen dívat“ na příběhy druhých. 

   

Lektor:  Mgr. Zorka Pekařová Rossmannová

 

Místo konání: Živá poradna, Zakopaná 11, Branžež

Chcete-li poptat či nabídnout spolujízdu, pošlete mi sms se svým jménem, telefonem, trasou a nabídkou či poptávkou dopravy.

 

Cena:

- pro ty, kteří budou mít vlastní konstelaci, 1500 Kč při platbě předem, 1600 Kč při platbě na místě.

- pro ty, kteří nebudou mít vlastní konstelaci, 800 Kč při platbě předem, 900 Kč při platbě na místě. 

Při přivedení každého dalšího námi neosloveného člověka sleva 10%. Účast partnera či přímého příbuzného za 50% ceny. 

Platby posílejte na účet 670100-2207788850/6210. Počet míst je omezen, přihlášení předem je nutné. 

 

Instrukce k průběhu: Pořadí konstelací určuje pořadí přihlášení. Chcete-li mít přednostní právo na vaši vlastní konstelaci, přihlašte se co nejdříve. Můžete také přijít bez vlastní konstelace a pracovat na sobě pomocí příběhů druhých. 

S sebou si vemte přezůvky, něco do společného mlsání - ovoce, oříšky, zeleninku, pomazánku, koláč apod. a na oběd, který proběhne formou společného švédského stolu. K dispozici jsou nápoje a kuchyň na případné ohřátí oběda (bez mikrovlnky).

Chcete-li poptat či nabídnout spolujízdu, pošlete mi sms se svým jménem, telefonem, trasou a nabídkou či poptávkou dopravy.

 

Přihlášky posílejte na email zorka.rosa@gmail.com nebo volejte na tel. 725 345 165. 

 
Leták ke stažení a přeposlání:  Zimní konstelace 2020.pdf (468,5 kB)
 
 
 

 

Individuální rodinné a jiné konstelace pro zdravé vztahy

 

               

Pro individuální konstelace se stačí telefonicky objednat na individuální nebo partnerskou  konzultaci. 

 

Cena: individuální konstelace  800 Kč/h., v Praze 1000Kč/h.

    

 

 

 

Jóga a relaxace

 

    

 
Po prázdninách opět cvičíme od 6. září 2022.

Jóga probíhá již 22 let každý rok během školního roku, v některých letech i o prázdninách. Nové tváře vítány! :-) I úplní začátečníci, kteří chtějí jógu ochutnat a pak se rozhodnout, zda budou pokračovat.

 

Můžete se připojit kdykoliv během školního roku a vybrat ze skupin v Mnichově Hradišti a v Turnově s možností chodit pravidelně do jedné nebo nepravidelně do více skupin, lze je kombinovat:

 
 
PONDĚLÍ 19:30 - 21:00 TURNOV MAŠOV 
 
Atelier Avatar, U Lomu 44, Turnov - Mašov, 
Cena 150 Kč za 90 minut. Platíte jen, když přijdete.
VŽDY JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT FORMOU SMS NEJPOZDĚJI 1 DEN PŘED KAŽDOU LEKCÍ NA TEL. 725345165 (kapacita jen 8 míst)
 
ÚTERÝ 17:30 - 18:45 MNICHOVO HRADIŠTĚ 
 
ÚTERÝ 18:50 - 20:05 MNICHOVO HRADIŠTĚ
 
Dětské centrum Kohoutek, Švermova ulice zezadu budovy kina
Cena 120 Kč za lekci, platíte jen, když přijdete.
VŽDY JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT FORMOU SMS NEJPOZDĚJI 1 DEN PŘED KAŽDOU LEKCÍ NA TEL. 725345165
 
Lektorka:  Mgr. Zorka Pekařová

S sebou: karimatku, triko a leginy či volné kalhoty na cvičení, ponožky, vodu na pití, deku na přikrytí a šátek na oči na relaxaci

Přihlášky: na tel. 725 345 165 - ověřte si, zda je v daném termínu ještě místo.

 
 

 

Seberozvojové výtvarné tvoření a jóga

 

 

PONDĚLÍ 18:00 - 21:00 TURNOV MAŠOV 
 
Atelier Avatar, U Lomu 44, Turnov - Mašov
Cena za 3 hodiny 300 Kč, cena za 90 minut 150 Kč
VŽDY JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT FORMOU SMS NEJPOZDĚJI 1 DEN PŘED KAŽDOU LEKCÍ NA TEL. 725345165 (kapacita je jen 8 míst)
 
Unikátní spojení dvou prvků práce na sobě - fyzické cvičení a seberozvojově laděné tvoření během jednoho večera. Nejprve od 18 do 19:30 hodin tvoříme ke konkrétnímu tématu z hlíny, dřeva, mědi či malujeme (vede sochařka a učitelka ve waldorfském lyceu Iveta Sadecká). Poté navazuje cvičení jógy od 19:30 do 21 hodin orientované na stejné téma. Jelikož je zde jen 8 míst pro účstníky, přednost mají zájemci o celý program. V případě uvolnění místa je možné přijít jen na výtvarnou, nebo jen na jógovou část programu. Jsou vítáni všichni bez ohledu na výtvarné či jógové zkušenosti a schopnosti. Jedná se o velmi hlubokou práci, při níž nejde tolik o výsledek, ale o prožití si procesu práce se svými pocity, myslí a vnitřními vzorci. Jde o pěstování tělesné i mentální ohebnosti, odvahy zkoušet něco nového a neznámého, fantazie, vnímání více smysly, tvořivosti a naladění na svůj vnitřní prostor a osobní témata. 

 

 

Objevování vnitřního umělce aneb Kreslení pravou hemisférou       

 

 
Plánujeme podle možností aktuálně právě se přihlašujících zájemců.
Žádné předchozí výtvarné schopnosti ani zkušenosti nejsou potřeba. Kreslení pravou hemisférou je určeno obzvláště pro ty, kdo si myslí, že kreslit vůbec neumí. Metoda kreslení pravou hemisférou se odlišuje od standardních technik kreslení a vede
k relaxaci, 
hlubokému soustředění, meditaci a mimo jiné vynikajícím realistickým kresbám. Dokonce jako bývalá učitelka výtvarné výchovy jsem se zoufale zmítala při kreslení a neměla to ráda, dokud jsem se nenaučila tuto geniální metodiku Betty Edwards, za níž jí budu do konce života vděčná. :-)
 

Zde máte možnost začít vidět svět novýma očima, vnímat věci, které vám dosud unikaly. Dozvíte se, jak podpořit své kreativní schopnosti  a jednu z metod meditace. Projdete krok za krokem dovednostmi, díky nimž dokážete zcela uvolnit mysl a kreslit realisticky i portrét. Na fotce kresba účastnice na začátku kurzu a o 24 hodin později na konci kurzu. (Vhodné zhruba od 12 let)

 

Lektor  Mgr. Zorka Pekařová

Cena 2200Kč při platbě měsíc předem, později 2500Kč. Účast jednoho či více rodinných příslušníků je za každého dalšího 50% ceny (1100/1250 Kč). Cena zahrnuje kurzovné a materiál. 

Přihlášeni jste až po zaplacení na bankovní účet 670100-2207788850/6210. 

Přihlášky na email zorka.rosa@gmail.com a tel. 725 345 165. 

Leták ke stažení Leták Kreslení pravou hemisférou 2018.pdf (697898)

 

 

Jelikož jsem nyní hodně vytížená, je nabídka kurzů kromě výše vypsaných jen pro skupiny lidí, které si objednají některý kurz z nabídky.

 
 

 

Be Yourself - jazykový kurz angličtiny koučovacím přístupem

 

 

 

Dovolte si být sami sobě tím nejlepším učitelem a být sami sebou! Tento kurz angličtiny pro středně pokročilé je zaměřený na rozvoj osobnosti a rozšiřování slovní zásoby s využitím koučovacích technik místo učebnic. Kurz probíhá formou speciálních koučovacích cvičení, simulací řešení různých životních situací, zadání úkolů spojených s reálným životem účastníků, rozhovorů ve dvojicích a diskusí ve skupinách na určená témata. Cílem je zkombinovat posilování jazykových dovedností a schopnosti zvládat různé situace v práci i v osobním životě. Jako bonus mají účastníci možnost "pouklízet" ve svém životě v pracovních, vztahových i osobních tématech. Tím, že vědomě nepoužijeme učebnice, ale konkrétní reálné situace, které studenty zajímají, výuka je mnohem zajímavější a motivace studentů k práci významně vyšší.

 
 

Lektor:  Mgr. Zorka Pekařová

Cena: 2400Kč při platbě měsíc předem, později 2600Kč. Účast jednoho či více rodinných příslušníků je za každého dalšího 50% ceny (1200/1300 Kč). Cena zahrnuje kurzovné. Pokud nebydlíte v dojezdné vzdálenosti, ubytování je možné buď ve školících prostorách za 150 Kč/noc nebo v sousedním penzionu Křineč.      

 

Přihlášeni jste až po zaplacení na bankovní účet 670100-2207788850/6210. 

Přihlášky na email zorka.rosa@gmail.com a tel. 725 345 165.

 
 

 

Esence změny       

 

 

Prožitkový kurz práce na svých osobních tématech s využitím mé metody Tansformační koučink a terapie, v níž se kombinují koučovací a psychoterapeutické techniky pro dosažení cílového stavu.

 

Lektor:  Mgr. Zorka Pekařová

Cena: 2000 Kč zahrnuje kurzovné.

 Ubytování možné ve vlastním spacáku na matraci za 150Kč/noc. Pro větší účinek a klid na kurzu doporučujeme přespávat na kurzu, ale není to nutné. 

Přihlášeni jste až po zaplacení na bankovní účet 670100-2207788850/6210. 

Přihlášky na email zorka.rosa@gmail.com a tel. 725 345 165. 

Leták ke stažení:

 
 

 

Intuitivní automatická kresba

 

            

            Žádné výtvarné schopnosti ani zkušenosti nejsou potřeba. Stačí vaše srdce... :-)

 

Dopřejte si věnovat víkend sami sobě, učit se pracovat se svými pocity a vnitřními vzkazy svého nevědomí. Trénovat se v umění vnímat svůj život a svět i skrze barvy a naslouchat své hlubší moudrosti, ukryté za hranicemi myšlení. Naučíme se základní dovednosti automatické kresby
a podíváme se prostřednictvím automatické kresby na svá osobní témata. Vysvětlíme si základy psychografie, jak dělat zjišťovací kresbu, jak nalézat odpovědi na své otázky promocí kresby, jak zpracovávat pocity a emoce skrze kresbu. Během kurzu se naučíme, jak lze pomocí automatické kresby hlouběji pracovat s osobními tématy, potřebami a přáními v různých životních situacích. Vytvoříme mimo jiné energetizační posilující obrázky k vašim osobním tématům.

 

            Lektor: Mgr. Zorka Pekařová

            Termín: Kurz nyní nemá stanovené termíny.

            Cena: 1900Kč při platbě 14 dní před kurzem, později 2200Kč. 

            Branžež u Mladé Boleslavi, Český ráj s možností ubytování. Ubytování je za 150Kč ve svém spacáku. 

            Přihlášeni jste až po zaplacení na bankovní účet 670100-2207788850/6210. 

            Přihlášky: na email zorka.rosa@gmail.com a tel. 725 345 165. 

            Leták ke stažení: Leták Intuitivní automatická kresba Branžež.pdf (567020)
 
 
 

 

Základní výcvik Rodinné a systemické konstelace (4 víkendy)

 

 

Motto: Mourost celku je víc než součet jeho částí.

 

Výcvik Rodinné konstelace.pdf (259,7 kB)

 

Intenzivní výcvik vám umožní najít a prožít své místo v různých životních situacích a systémech, posílit vědomí celku a vaši pokoru. Naučíte se pracovat s osobními i pracovními tématy, přenášet obsah mozku a danou situaci do prostoru a dál ji zpracovávat, což vám přinese nové pohledy a řešení. Konstelace fungují jako účinný nástroj pro pochopení hlubších příčin a souvislostí. Poznáte principy a zákonitosti působící v rodinných, firemních a dalších systémech. Naučíte se techniky, jak nahlédnout a procítit pozadí emocí a vztahů mezi lidmi, systémy, tématy, variantami řešení…  Zvládnete vést individuální i skupinové konstelace. Navíc máte možnost „uklidit“ si ve svém životě a vztazích a obnovit v nich rovnováhu.

Pro koho: Výcvik je vhodný nejen pro terapeuty, kouče, personalisty, sociální profese a manažery, ale i pro každého, kdo chce umět používat konstelace pro svůj osobní rozvoj a nemá žádné vzdělání v oboru.

Termíny: víkendy od pátku do neděle, začátky v pátek v 18 h, termín výcviku nyní není stanoven.

Zahájíme po přihlášení dostatečného počtu zájemců.         

Cena: 16000Kč pro studenty Transformačního koučinku, 20000Kč pro ostatní, 10% sleva za zprostředkování dalšího nového účastníka.  Ubytování 100Kč/noc, strava 590Kč/víkend

Místo: Český ráj, Branžež – Zakopaná 10 v romantické zátoce rybníka u skály, 60 km od Prahy

O lektorce: Mgr. Zorka Pekařová je terapeutkou, lektorkou a koučkou již 19 let. Ve své práci staví na jedinečném know-how tvořivého kombinování terapeutických, prožitkových a koučovacích nástrojů a vytváří z nich techniky každému na míru, ať už pracuje s jednotlivci, páry i firemními týmy.

Bližší informace telefonicky nebo emailem.
 
 
 
 
 

 

Cyklus přednášek Principy zdravých vztahů

 

      

 

   Principy zdravých vztahů web.pdf (102,4 kB)

 

            Kvalita našich vztahů určuje kvalitu našeho života. Při interaktivní přednášce společně

            nahlédneme 

            do základních principů vytváření a udržování zdravých vztahů s našimi nejbližšími v rodině,

            s partnerem, 

            s přáteli, s kolegy v práci či s institucemi. Každý večer je zaměřen na jedno z témat:

 

§  Práce s emocemi ve vztazích
§  Vztah k sobě
§  Hranice ve vztazích
§  Řešení konfliktů
§  Partnerský vztah

 

            Termín: Přednášky nyní nemají stanovené termíny.            

            Cena: 220/260 Kč (Cena 220Kč platí při zakoupení permanentky na celý cyklus.)

             

 
 

 

Přednáška Koučinkem k životní rovnováze

 

        

                 

           

            Koučinkem k životní rovnováze Studio Fit.docx (28,9 kB)

            Termín: Přednášky nyní nemají stanovené termíny.  

            Cena:  100 Kč, nutno se předem přihlásit na tel. 773 485 800 www.studiofit.cz

            

 
 

  

Rozkvétající žena       

 

 

 

Síla ženského kruhu, čas pro sebe, tanec, kreslení, masáže, sdílení a hlubší prožití svého ženství, zkrátka oblažení na těle i na duši.

Tento kurz je určen pouze pro ženy.

Termín: Kurz nyní nemá stanovené termíny. Průběh pátek 18-21h, sobota 9-cca18h, neděle 9-cca15h

Cena: 2500 Kč Cena zahrnuje kurzovné a ubytování.

 

 

 

Obnova sil a načerpání energie       

 

 

Stres management, life management, prevence i SOS techniky pro uvolnění napětí a relaxaci, akupresurní body, dechová cvičení a ásány z jógy.

A především příležitost se na chvíli zastavit a spočinout v sobě.

            Leták ke stažení: Obnova sil a energie leták.pdf (51,3 kB)

            Termín: Kurz nyní nemá stanovené termíny. 

 

 

 

Be Yourself

 

 

Zkuste si mluvit anglicky o sobě a zároveň tvarovat svou přítomnost a budoucnost. Učebnicí nám bude náš vlastní život. Kurz spojuje rozvoj osobnosti

a výuku angličtiny pro mírně a středně pokročilé.

            Termín: Kurz nyní nemá stanovené termíny. Průběh pátek 19-21h, sobota 9-17h, neděle 9-15h 

Koučink akademie, Libchavy - Ústí nad Orlicí (s ubytováním)

 

 

Péče o mé vztahy        

 

 

Základní principy zdravých funkčních vztahů, zmapování, pročištění, odpouštění a proměna našich vztahů. Využití koučovacích a terapeutických nástrojů včetně rodinných konstelací a metody RUŠ.

            Termín: Kurz nyní nemá stanovené termíny. 

 

 

 

 

Cyklus Tvořím svůj život

 

 

Cyklus je určen všem, kteří preferují hlubší kontinuální dlouhodobou práci na sobě v jedné skupině lidí.

 

            Výběr z témat:

            Být sám sebou a životní spokojenost
            Můj život – čím se obklopuji a čím žiji
            Vztah k sobě a ke světu
            Kdo jsem a co je smyslem mého života
            Mé životní sny a poslání – práce s vizí
            Mé hodnoty a jak je naplňuji
            Životní role – jak skloubit pracovní a osobní život
            Life management  a time management
            Komunikace a vztahy s mými nejbližšími
            Využití a zpracování emocí

            A různá další témata podle vaší potřeby

 

            Místo konání: A centrum, Vítkova 10, Praha 8, www.acentrum.eu

            Termín: Přednášky nyní nemají stanovené termíny.          

            Průběh: pravidelná setkání na 3 hodiny zhruba jednou za měsíc

 

 

Intuitivní automatická kresba a tepání z mědi (kombinovaný kurz pro dospělé i děti)

 

        

            

            Kombinovaný kurz kreslení a tepání z mědi, což zvládají jak dospělí, tak i děti. Zájemcům pošleme nezávazně detailní informace.
            Lektoři:     Zorka Pekařová - kouč a terapeut, učí automatickou kresbu
                             Jiří Moravec - šperkař, zlatník a měditepec, učí měditepectví 
            Termín: Kurz nyní nemá stanovené termíny.
 
 

 

Intuitivní automatická kresba I

 

        

            Umění vnímat svůj život a svět i skrze barvy a naladit se na svou hlubší moudrost, ukrytou za hranicemi myšlení.             Naučíme se základní dovednosti a podíváme se na svá osobní témata pomocí psychografie.

 

 

 

 

Intuitivní automatická kresba II

 

        

            Navazující kurz, kde si můžete vyzkoušet různé možnosti, jak využívat intuitivní automatickou kresbu v běžném             životě k relaxaci, uzdravování, posilování, mapování situací, řešení osobních témat i ke sdílení.       

 

 

 

Relaxace s arteterapií        

 

 

Hravý a sebepoznávací workshop pro každého, kdo se chce o sobě dozvědět víc a vychutnat si radost z ponoření do výtvarného tvoření.

Otvírání bran kreativity a intuice        

 

        

 Vyzkoušíte si různé způsoby, jak rozvíjet svou kreativitu a naladění na své vnímání potřebné pro dobrou intuici.

 

 

 

 

Mapy mysli        

 

 

Myšlenkové mapy významně posilují zapojení pravé hemisféry, což zvyšuje vaše vnímání celku, chápání souvislostí, schopnost nadhledu, výkonnost i svěžest. Za jediný den můžete ovládnout dovednost přehledného mapování myšlenek, rozhovorů, projektů, jednání, úkolů, přednášek, řešení problémů.

 

 

 

Týmový a skupinový koučink

 

 

Kurz pro kouče i veřejnost, jak pracovat se skupinou a využívat koučovací přístup a metody. Kouč pomáhá skupině zpracovat společné téma, zmapovat možnosti a najít optimální řešení, zefektivnit komunikaci, vyjasňovat si názory a ve výsledku i zlepšit vztahy ve skupině/týmu. Koučink je vhodný pro vedení skupinových debat, schůzí a projektů. Získáte jasnou metodiku a tipy pro zušlechtění vaší firemní, rodinné či týmové komunikace, rozhodování a dosahování dohod.

Cena: 5000 Kč zahrnuje kurzovné a skripta

 

 

 

Kurzy, workshopy a týmový koučink pro firmy a organizace

 

- individuální, skupinový a týmový koučink

- mezilidské vztahy a komunikace

- rozvoj tvořivosti

- seberealizace a růst osobnosti

- metodika koučování

- soft skills a vedení lidí

Pro firmy a organizace vytvářím programy na míru nebo mohu nabídnout hotové produkty. Na větších projektech a oudoorových programech spolupracuji s týmy společností Koučink Akademie, s.r.o. a NTI consulting, s.r.o.

 

Všechny programy mohu vést v češtině a v angličtině.

 

 

 

Jóga a relaxace - pravidelné cvičení pro veřejnost každý čtvrtek v Mnichově Hradišti

 

 
V době školních prázdnin máme i my prázdniny. Pokračujeme znovu ve stejnou dobu od 1.9. 2016. Nové tváře vítány! :-) I úplní začátečníci, co chtějí jógu ochutnat a pak se rozhodnout, zda budou pokračovat.
 
Můžete se připojit kdykoliv během školního roku a vybrat ze 2 skupin v Mnichově Hradišti:
Čtvrtky 14:30 - 16:00
Čtvrtky 17:30 - 19:00   
 

Lektor:  Mgr. Zorka Rossmannová

Místo konání: Domov Modrý kámen, Mnichovo Hradiště, Nerudova ul., v sále ve 2. patře

 

Cena: 90 Kč za 90 minut (při zakoupení přenosné permanentky), 110 Kč/90 minut při jednotlivých platbách, když se dostavíte na cvičení

S sebou: karimatku, triko a tepláky či volné kalhoty na cvičení, ponožky nebo nic, když cvičíte bosi, případně deku na přikrytí na relaxační část

Přihlášky: Jestli jste s námi ještě necvičili, volejte předem na tel. 725 345 165 a ověřte si, zda je v daném termínu ještě volno.

Leták ke stažení: jóga letáček.pdf (398699)
 
 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Zorka Pekařová (Rossmannová) +420 725 345 165