Když změníš sám sebe, změní se svět kolem tebe.

 

 

 

 

Rekvalifikační kurz KOUČ - Transformační koučink 

 

 

Kurz je akreditován MŠMT (č. j. 34382/2017-1/17) a proplácen Úřadem práce. Absolvováním kurzu získáte rekvalifikaci na profesionálního kouče. Pokud se chcete vyškolit z důvodu vlastního seberozvoje, nikoliv rekvalifikace, budete také velmi vítáni. :-) Transformační koučink je zaměřen na hloubkovou práci na osobních i pracovních tématech. 

 

Leták ke stažení   Rekvalifikace kouč leták.pdf (374137)

Detailní informace ke stažení Info dopis 2021 výcvik koučů.pdf (1085884)
 

Letos zahajujeme výcvik koučů dvakrát - můžete si vybrat mezi letní a zimní dlouhodobou skupinou, výcvik probíhá zhruba půl roku. Intenzivní krátkodobý kurz otvíráme průběžně pro uchazeče z Úřadu práce dle dohody.

 
 
Dlouhodobý výcvik 15 dní - 5 třídenních modulů během půl roku

 

Tento kurz je určen pro všechny, kteří chtějí hloubkově pracovat na svém profesním a osobním rozvoji, naučit se koučovat a mít během výcviku dostatek prostoru na praxi mezi jednotlivými moduly. 5 třídenních modulů kurzu bývá většinou rozvrženo do období půl roku až rok dle časových možností účastníků a lektorky buď do prodloužených víkendů nebo všedních dní po dohodě s uchazeči.

 
 
Intenzivní výcvik 15 dní během zhruba 2 měsíců
 

Tento kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují absolvovat kurz během krátké doby max. dvou měsíců, například z důvodu proplácení kurzovného Úřadem práce či jinou institucí, která požaduje absolvovat výcvik rychle. 15 školicích dní rozložíme individuálně do všedních dní a/nebo víkendů po dohodě s uchazeči a danou institucí. Pokud se uchazeč hlásí v době, kdy neotvíráme žádnou skupinu a umožňuje-li to čas lektorů, je možný individuální studijní plán pro jednotlivce.

 
Bližší informace získáte na tel. +420 725 345 165.
 
 
Letní běh výcviku koučů
 
1. modul   víkend 18. - 20. 6. 2021
2. modul   víkend 16. - 18. 7. 2021
3. modul   víkend 20. - 22. 8. 2021
4. modul   víkend 17. - 19. 9. 2021 
5. modul   víkend 15. - 17. 10. 2021
 
Zimní běh výcviku koučů
 
1. modul   víkend 5. - 7. 11. 2021
2. modul   víkend 3. - 5. 12. 2021
3. modul   víkend 14. - 16. 1. 2022
4. modul   únor 2022 (bude upřesněno podle aktuálních covidových opatření a jarních prázdnin dětí účastníků)
5. modul   březen 2022 (bude upřesněno podle aktuálních covidových opatření a jarních prázdnin dětí účastníků)
 
Pokud jste informace o výcviku koučů zjistili po zahájení kurzu, můžete nás oslovit na individuální výuku za stejnou cenu, nebo se připojit se ke stávající skupině nebo individuální kombinaci účasti ve více skupinách dle vašich a našich časových možností. Termíny stanovujeme průběžně na základě poptávky ve všedních dnech nebo o víkendech. 
 
 
 
 
Co se na výcviku naučíte
 • koučovat podle mezinárodních standardů ICF (International Coach Federation)
 • profesionálně provázet člověka jeho vnitřním i vnějším světem tak, aby si v sobě mohl udělat jasno, dokázal si utřídit pocity a myšlenky, určit priority a vykročit jednoznačně k cíli
 • stanovovat kvalitně cíle a převést druhého člověka od "problému" k pozitivnímu konstruktivnímu cíli
 • pomáhat druhým (i sobě) snáze se orientovat ve svém životě, vztazích, pracovních i osobních záležitostech
 • využívat koučovací techniky usnadňující rozhodovací procesy, díky nimž je člověk schopen se rychleji a bezpečněji rozhodovat
 • klást efektivně otázky  vedoucí k řešení témat s využitím mentálních a emocionálních technik
 • používat širokou škálu koučovacích nástrojů pro aktivaci mozku včetně neurolingvistických a vizualizačních technik, metody posilující pravou hemisféru a umožňující větší využití kapacity mozku
 • mapovat a zpracovávat emoce, pocity, signály těla, přesvědčení a hodnoty, na nichž lidé staví svůj život
 • vědomě přirozeně vytvořit vhodnou atmosféru a naladění s druhým člověkem, aby s vámi byl ochoten spolupracovat a otevřít se
 • dokázat lépe číst a rozkódovávat neverbální komunikaci druhých – umět snáze „přečíst“ celé sdělení člověka (vědomé i nevědomé)

 

 

Příklady, kde lze úspěšně uplatnit koučink 
 
 • všechny profese zaměřené na rozvoj lidských zdrojů - personalistika, školství a vzdělávání dospělých, mimoškolní aktivity a rozvoj mládeže
 • služby, poradenství, pečující a pomáhající profese - oblast sociální péče, advokátní služby, péče o zákazníky, trenérství, služby a poradenství v oblasti zdravého životního stylu
 • všechny obchodní profese a marketing
 • vedoucí pozice, při vedení projektů, týmů, lidí a obecně při spolupráci s lidmi
 • jako profesionální kouč v roli interního kouče ve firmách a organizacích nebo samostatně jako OSVČ

 

 

Jedinečnost tohoto rekvalifikačního kurzu
 
 • 20 let zkušeností v práci s klienty v poradně se promítne do obsahu a hloubky programu, který je obohacen o prvky z jiných metod a nabízí i koučovací využití nástrojů, s nimiž se jinak setkáte v terapeutických procesech
 • Jste-li přihlášeni na Úřadu práce, můžete si nechat rekvalifikační kurz plně uhradit Úřadem práce.
 • Tím, že cena kurzu je stanovena na třetinu běžné ceny koučovacích škol, je dostupnější i lidem, kteří by si agenturní výcvik nemohli dovolit. Navíc zde neplatíte DPH, můžete si platby rozdělit do splátek a máte příležitost získat slevu, když oslovíte a přivedete další účastníky.
 • Zájemci o komplexní znalosti mohou kombinovat kurz s výcvikem Rodinných a systemických konstelací nebo se naučit koučovat celé týmy v návazném kurzu Týmový koučink - viz záložka Kurzy.  
 


Vaše doporučení dalším účastníkům
 

Jelikož tento výcvik není standardně veřejně inzerován a šíří se osobními doporučeními, je zde prostor pro vás oslovit lidi, o nichž víte, že by pro ně mohl být přínosný a naplňující. V případě, že se celého výcviku zúčastní prokazatelně díky vám další lidé, které jsme neoslovili, dostanete za svou referenci za každého účastníka s doporučením od vás 5 000 Kč (po uhrazení všech závazků vás obou). Jinými slovy např. pokud díky vašemu doporučení přijde na výcvik 5 dalších lidí, máte svou účast za poloviční cenu, při 10 lidech od vás budete mít výcvik zdarma.

 

Cena kurzu KOUČ - Transformační koučink

 

Cena 9 870,- Kč za každý modul, celkem za celý výcvik 48 900 Kč je konečná a odpovídá zhruba jedné třetině standardní ceny běžných takto rozsáhlých koučovacích výcviků. Účast dalšího přímého člena rodiny nebo partnera je za 50% ceny (na to se nevztahuje odměna za doporučení). Zaplatit lze také formou postupných splátek. Nejsme plátci DPH.

 

Pokud jedinou překážkou v absolvování kurzu jsou pro Vás finance, neváhejte nás kontaktovat, pokusíme se s Vámi najít individuální řešení. 

 

Délka kurzu

- minimálně 125 vyučovacích hodin = 15 intenzivních výukových dní výcviku s lektory

- navíc mezi moduly individuální práce v malých skupinách a dvojicích dle zadání domácích úkolů a individuální práce s tréninkovými klienty pro dosažení potřebného počtu odkoučovaných hodin na závěrečné zkoušky

 

Na Vaše otázky o kurzu KOUČ - Transformační koučink Vám rádi odpovíme telefonicky nebo emailem. 
 
 

 

2. modul 25. - 27. 8. 2017

Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Zorka Pekařová (Rossmannová) +420 725 345 165