Když změníš sám sebe, změní se svět kolem tebe.

 

 

 

 

 

Rekvalifikační kurz KOUČ - Transformační koučink 

 

 

Kurz je akreditován MŠMT (č. j. MSMT-4734/2021-4/152) a proplácen Úřadem práce. Absolvováním kurzu získáte rekvalifikaci na profesionálního kouče. Pokud se chcete vyškolit z důvodu vlastního seberozvoje, nikoliv rekvalifikace, budete také velmi vítáni. :-) Transformační koučink je zaměřen na hloubkovou práci na osobních i pracovních tématech. 

 
Detailní informace ke stažení Info dopis výcvik koučů.pdf (1387742)

 

Leták ke stažení Rekvalifikace kouč leták.pdf (223565)  

 
 
 

Vyberte si ze dvou variant 15denního výcviku (127 hodin): dlouhodobý půlroční až roční výcvik nebo intenzivní variantu kurzu, který trvá zhruba 2 měsíce. Obě verze výcviku mají stejný obsah i počet hodin, jen pauzy mezi moduly jsou delší či kratší. Krátkodobý otvíráme průběžně pro uchazeče z Úřadu práce dle dohody a data intenzivních výcviků zde nevypisujeme. 

 
Pokud jste informace o výcviku koučů zjistili po zahájení kurzu, můžete nás oslovit na individuální výuku za stejnou cenu, nebo se připojit ke stávající skupině nebo individuální kombinaci účasti ve více skupinách dle vašich a našich časových možností. Termíny stanovujeme průběžně na základě poptávky ve všedních dnech nebo o víkendech. 
 
 
Dlouhodobý výcvik 15 dní - 5 třídenních modulů během půl roku

 

Tento kurz je určen pro všechny, kteří chtějí hloubkově pracovat na svém profesním a osobním rozvoji, naučit se koučovat a mít během výcviku dostatek prostoru na praxi mezi jednotlivými moduly. 5 třídenních modulů kurzu bývá většinou rozvrženo do období půl roku až rok dle časových možností účastníků a lektorů buď do prodloužených víkendů nebo všedních dní.

 
Intenzivní výcvik 15 dní během zhruba 2 měsíců
 

Tento kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují absolvovat kurz během krátké doby max. dvou měsíců, například z důvodu proplácení kurzovného Úřadem práce či jinou institucí, která požaduje absolvovat výcvik rychle. 15 školicích dní rozložíme individuálně do všedních dní a/nebo víkendů po dohodě s uchazeči a danou institucí. Tyto termíny na webu nezveřejňujeme, protože se týkají malých skupinek vzniklých na poptávku úřadů a firem.

 

Pokud se uchazeč hlásí v době, kdy neotvíráme žádnou skupinu a umožňuje-li to čas lektorů, je možný individuální studijní plán pro jednotlivce.

 

Bližší informace získáte na tel. +420 725 345 165.

 
Vážní zájemci o výcvik se mohou přijít podívat na den jiného běhu kurzu zdarma jako hosté.
 
Jaro a léto 2023 Transformační koučink (dlouhodobý výcvik koučů)
 
1. modul   víkend 3. - 5. 3. 2023
2. modul   víkend 10. - 12. 3. 2023 
3. modul   víkend 12. - 14. 5. 2023
4. modul   víkend 9. - 11. 6. 2023 
5. modul   víkend 11. - 13. 8. 2023
 
 
Podzim a zima 2022 Transformační koučink (dlouhodobý výcvik koučů)
 

1. modul   víkend 16. - 18. 9. 2022

2. modul   víkend 21. - 23. 10. 2022

3. modul   víkend 11. - 13. 11. 2022

4. modul   víkend 9. - 11. 12. 2022

5. modul   víkend 27. 1. - 29. 1. 2023

 
 
Léto 2022 Transformační koučink (dlouhodobý výcvik koučů)

 

1. modul   17. 6. 2022
2. modul   19. 6. 2022

3. modul   26. 6. 2022

4. modul   28. 7. 2022 

5. modul   7. 9. 2022  Vážní zájemci o výcvik se mohou přijít podívat na den letního kurzu zdarma jako hosté.

 
 
 
Pokročilé koučovací techniky pro absolventy našeho výcviku či kouče z jiných škol
 
víkend 19. - 21. 5. 2023 
víkend 2. - 4. 6. 2023
víkend 14. - 16. 10. 2022
 
Tento modul je určen všem našim absolventům z tohoto i z předchozích let a jiným koučům, kteří chtějí rozšířit své koučovací dovednosti o pokročilé techniky pro dosažení většího nadhledu klienta v řešené situaci a posílení schopnosti vidět systémová řešení a chápat vztahové souvislosti v probíraném tématu. Budeme využívat některé principy z konstelací.
 
 
Pokud jste informace o výcviku koučů zjistili po zahájení kurzu, můžete nás oslovit na individuální výuku za stejnou cenu, nebo se připojit ke stávající skupině nebo individuální kombinaci účasti ve více skupinách dle vašich a našich časových možností. Termíny stanovujeme průběžně na základě poptávky ve všedních dnech nebo o víkendech. 
 
 
 
 
Co se na výcviku naučíte
 • koučovat podle mezinárodních standardů ICF (International Coach Federation)
 • profesionálně provázet člověka jeho vnitřním i vnějším světem tak, aby si v sobě mohl udělat jasno, dokázal si utřídit pocity a myšlenky, určit priority a vykročit jednoznačně k cíli
 • stanovovat kvalitně cíle a převést druhého člověka od "problému" k pozitivnímu konstruktivnímu cíli
 • pomáhat druhým (i sobě) snáze se orientovat ve svém životě, vztazích, pracovních i osobních záležitostech
 • využívat koučovací techniky usnadňující rozhodovací procesy, díky nimž je člověk schopen se rychleji a bezpečněji rozhodovat
 • klást efektivně otázky  vedoucí k řešení témat s využitím mentálních a emocionálních technik
 • používat širokou škálu koučovacích nástrojů pro aktivaci mozku včetně neurolingvistických a vizualizačních technik, metody posilující pravou hemisféru a umožňující větší využití kapacity mozku
 • mapovat a zpracovávat emoce, pocity, signály těla, přesvědčení a hodnoty, na nichž lidé staví svůj život
 • vědomě přirozeně vytvořit vhodnou atmosféru a naladění s druhým člověkem, aby s vámi byl ochoten spolupracovat a otevřít se
 • dokázat lépe číst a rozkódovávat neverbální komunikaci druhých – umět snáze „přečíst“ celé sdělení člověka (vědomé i nevědomé)

 

 

Příklady, kde lze úspěšně uplatnit koučink 
 
 • všechny profese zaměřené na rozvoj lidských zdrojů - personalistika, školství a vzdělávání dospělých, mimoškolní aktivity a rozvoj mládeže
 • služby, poradenství, pečující a pomáhající profese - oblast sociální péče, advokátní služby, péče o zákazníky, trenérství, služby a poradenství v oblasti zdravého životního stylu
 • všechny obchodní profese a marketing
 • vedoucí pozice, při vedení projektů, týmů, lidí a obecně při spolupráci s lidmi
 • jako profesionální kouč v roli interního kouče ve firmách a organizacích nebo samostatně jako OSVČ

 

 

Jedinečnost tohoto rekvalifikačního kurzu
 
 • 20 let zkušeností v práci s klienty v poradně se promítne do obsahu a hloubky programu, který je obohacen o prvky z jiných metod a nabízí i koučovací využití nástrojů, s nimiž se jinak setkáte v terapeutických procesech
 • Jste-li přihlášeni na Úřadu práce, můžete si nechat rekvalifikační kurz plně uhradit Úřadem práce.
 • Tím, že cena kurzu je stanovena na třetinu běžné ceny koučovacích škol, je dostupnější i lidem, kteří by si agenturní výcvik nemohli dovolit. Navíc zde neplatíte DPH, můžete si platby rozdělit do splátek a máte příležitost získat slevu, když oslovíte a přivedete další účastníky.
 • Zájemci o komplexní znalosti mohou kombinovat kurz s výcvikem Rodinných a systemických konstelací nebo se naučit koučovat celé týmy v návazném kurzu Týmový koučink - viz záložka Kurzy.  
 

Délka kurzu

- minimálně 125 vyučovacích hodin = 15 intenzivních výukových dní výcviku s lektory

- navíc mezi moduly individuální práce v malých skupinách a dvojicích dle zadání domácích úkolů a individuální práce s tréninkovými klienty pro dosažení potřebného počtu odkoučovaných hodin na závěrečné zkoušky

 

Vaše doporučení dalším účastníkům
 

Tento výcvik není inzerován a šíří se osobními doporučeními, máte možnost oslovit lidi, pro něž by byl přínosný a naplňující. Pokud se celého výcviku zúčastní prokazatelně díky vám další lidé, které jsme my neoslovili, dostanete za svou referenci za každého účastníka 1000 Kč (po uhrazení všech závazků vás obou). Nabídka platí i v budoucnu zpětně poté, co již budete absolventy kurzu. Stačí nás o tom informovat a pošleme vám finanční poděkování za referenci i několik let po Vašem absolvování kurzu.

 

Cena kurzu KOUČ - Transformační koučink

 

Cena za celý výcvik je v rozpětí od 47900 Kč do 55000 Kč, podle toho, jakou formu platby si zvolíte. Nevratná záloha 9780,- Kč slouží k pokrytí posledních třech dní výcviku. V přihlášce si vyberete formu platby. Splátkový kalendář je možný po individuální dohodě dle vaší životní situace tak, abyste vždy měli zaplacený minimálně modul, kterého se účastníte, před jeho zahájením. O individuální slevy ze sociálních důvodů je možné požádat. Když se zúčastní s Vámi zároveň člen Vaší rodiny nebo partner, dostane 20 % slevu kurzovného.

 

Jste-li přihlášeni přes Úřad práce, který Vám zpětně kurz nebo jeho část proplatí po složení závěrečné zkoušky a předložení certifikátu, není nutné platit nic, je nutné úspěšně složit zkoušky. Koná-li se kurz před schvalovacím řízením úřadu, je třeba zaplatit jen ty moduly, které absolvujete před schválením. Bude-li později kurz schválen k proplacení, po úspěšném završení závěrečných zkoušek a proplacení úřadem Vám bude úplně celá Vámi zaplacená částka vrácena. Nebude-li schválen, zaplatili jste si absolvované moduly sami.

 

Pokud jedinou překážkou v absolvování kurzu jsou pro Vás finance, neváhejte nás kontaktovat, pokusíme se s Vámi najít individuální řešení. 

 
Ubytování 
 

Přespávat je možné zdarma ve školicích prostorách se sdílenou koupelnou pro ty účastníky, kteří nemohou dojíždět z domova nebo přespávat v některém z penzionů v okolí. Bližší popis a fotografie naleznete v Infodopisu pro účastníky, který je ke stažení pod nadpisem na této stránce. 

 

Stravování 
 

Společné stravování zajišťuje buď naše kuchařka pro větší skupiny nebo u malých skupinek vaříme společně jídlo po dohodě s účastníky. Lidé se speciálními dietami zde mohou použít kuchyň pro své vlastní jídlo.

 

 

 

Na Vaše otázky o kurzu KOUČ - Transformační koučink Vám rádi odpovíme telefonicky nebo emailem. 
 
 

 

 

 

Výcvik Terapeutický koučink 

 

 
Terapeutický koučink (navazuje na výcvik Transformační koučink)
 
1. modul   víkend září 2023
2. modul   víkend říjen 2023 
3. modul   víkend listopad 2023
4. modul   víkend prosinec 2023 
5. modul   víkend leden 2024
 
 
1. modul   víkend 13. - 15. 5. 2022
2. modul   víkend 22. - 24. 7. 2022 
3. modul   víkend 4. - 6. 11. 2022
4. modul   víkend 2. - 4. 12. 2022 
5. modul   víkend 20. - 22. 1. 2023
 
 
Pohloubení dovedností a supervize Terapeutického koučinku (navazuje na Terapeutický koučink)
 
1. modul   víkend 1. - 2. 4. 2023
2. modul   víkend 27. - 28. 5. 2023
3. modul   víkend 17. - 18. 6. 2023
4. modul   víkend 22. - 23. 7. 2023 
5. modul   víkend 26. - 27. 8. 2023
 
 

Tento výcvik obsahuje 100 vyučovacích hodin s lektory a další individuální počet hodin tréninku mezi jednotlivými moduly. Po jeho absolvování a složení zkoušky budete schopni dobře provádět své klienty i sebe procesy spojenými s většími negativními emocemi, například se strachem, úzkostí, hněvem, frustrací, smutkem, ukřivděností, pocitem viny, a podobně. Celý výcvik je zaměřený na vnitřní transformaci, uzdravení starých bolestí a dávných i čerstvých zranění z původní rodiny, z výchovy, ze soužití s rodiči a sourozenci, ze školy, z partnerského života i ze situací spojených s rodičovstvím nebo zaměstnáním. Jedná se o hloubkovou práci na osobních i pracovních tématech s jednotlivci. Během kurzu si uděláte generální úklid ve svém životě. 

 
 
Co se naučíte

 

Procházet procesem od zkontaktování se s velmi negativními emocemi v těle, přes uvědomění si postojů a přesvědčení (často vybudovaných v dávné minulosti), kterými si brání žít spokojený šťastný život až k dosažení pozitivního náhledu, smíření, odpuštění, zklidnění a ideálně postupně k pocitu vnitřního míru a životní spokojenosti.

Provázet člověka jeho vnitřním i vnějším světem, utřídit si myšlenky, zpracovávat jeho pocity, přesvědčení, vnitřní motivace, hodnoty a osobní často nevědomé zákony,
na nichž staví svůj život a rozhodování.

Pomáhat klientovi dostat se i k obsahům jeho psychiky, které už nejsou na vědomé úrovni, k dávným potlačeným či zasunutým negativním zkušenostem, bolestem a prožitkům, zpracovat je a v maximálně možné míře uzdravit to, co je třeba uzdravit pro vyrovnaný pohodový život celistvého intergrovaného člověka.

Pomoci klientovi udělat si v sobě jasno a vykročit k cíli dle své volby tak, aby se lépe orientoval ve svém životě, vztazích, pracovních i osobních záležitostech.

Používat různé psychologické nástroje a postupy pro větší aktivaci mozku včetně neurolingvistických a vizualizačních technik, metody posilující pravou hemisféru a umožňující lepší využití kapacity mozku a přenastavovat mozek na pozitivní výsledky a přání pomocí vizualizace a meditace.

Vytvořit vhodnou atmosféru naladění s druhým člověkem pro získání důvěry a hlubšímu otevření se i s citlivými a intimními tématy, o nichž běžně s lidmi nemluví.

Klást efektivně a zároveň jemně a citlivě otázky, které povedou k zvědomení pozadí, souvislostí a příčin aktuálních problémů a témat, které klient řeší, k posílení sebedůvěry, sebehodnoty a zdravému vztahu ke světu a svému okolí.

Umět zpracovávat emoce, pocity a některé signály těla u sebe i u klientů a dokázat lépe číst a rozkódovat neverbální komunikaci druhých – umět snáze „přečíst“ celé sdělení člověka (vědomé i nevědomé) a umět na to reagovat.

 

Cena, podmínky a délka výcviku Terapeutického koučinku je stejná jako u rekvalifikačního výcviku Transformačního koučinku.
 
 
 
 
 

 

Kurz Partnerský a rodinný koučink - jak pracovat s páry a rodinami 

 

 
 
Termín konání
 víkend 23. - 25. 9. 2022
 
 
Co se naučíte

 

Kurz je učený koučům a studentům koučinku, kteří se chtějí naučit koučovat partnerské páry v různých fázích vztahu a rodinné příslušníky jedné rodiny. Ukážeme si, jak můžete své dosavadní znalosti a dovednosti v koučinku uplatnit při sezení, kde je přítomen více než jeden člověk, kdy je nutné věnovat pozornost zároveň dvěma a více lidem, kteří jsou spolu často v konfliktu nebo rozporech. Dozvíte se, jaké techniky lze použít na situace z partnerského a rodinného života. 

 

 

Cena, podmínky
 
10 000 Kč za kurzovné, ubytování je zdarma, stravování bude upřesněno dle aktuálního vývoje cen potravin - zhruba 130 Kč za jídlo (celkem 520 Kč za 2 obědy a 2 večeře), obě snídaně si každý přiveze své.
2. modul 25. - 27. 8. 2017

Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Zorka Pekařová (Rossmannová) +420 725 345 165