Když změníš sám sebe, změní se svět kolem tebe.

Mgr. Zorka Pekařová (dříve Rossmannová)

Osobní motto: Žít v souladu se Životem...

Mám ráda lidi a přírodu, proto jsem skloubila terapie, koučink a vzdělávání pro lidi s pobytem v přírodě. 

Žiju a pracuju uprostřed lesů Českého ráje na Branžeži, kde máme školicí prostor na hektarovém pozemku s rybníkem, lesem, loukou a skálou. 

Jsem v intenzivním kontaktu s okolní přírodou a s mým manželem Pavlem Pekařem, který je pro mě každodenní inspirací a učitelem na mnoha rovinách. Společně provozujeme Živou poradnu, partnerské konzultace pro páry, konstelace, koučovací a terapeutické výcviky, seberozvojové i tvořivé kurzy. Protože jsem mimo jiné vystudovala také učitelství výtvarné výchovy, je mým velkým koníčkem sochaření především ze dřeva a další formy výtvarného tvoření.

 

Kromě toho jsem certifikovaným koučem, lektorkou, terapeutkou, tlumočnicí a překladatelkou psychologicky orientovaných kurzů a výcviků. Vedu seberozvojové kurzy pro veřejnost, neziskové organizace i pro firmy zaměřené na péči o život, osobnostní rozvoj a kreativitu. Spolupracovala jsem na tvorbě programů, materiálů na kurzy a vedla kurzy i výcviky koučů v rámci vzdělávacích firem Koučink akademie a NTI-Consulting.

 

V Živé poradně se věnuji lidem už 28 let. Kromě individuálních sezení pro jednotlivce se posledních letech více a více věnujeme s mým mužem provázení párů v různých stádiích vztahu, pomáháme jim nalézat cestu k sobě navzájem, obnovit mnohaleté vyšeptalé vztahy, zažehnat partnerskou krizi a překlenout se přes těžká období vztahu včetně zahojení následků nevěry. Někdy pomáháme párům naopak najít formy, jak hladčeji své životy oddělit, rozvést se či rozejít férově a pokud možno bezbolestně s maximálním ohledem na děti i na sebe navzájem. 

I když máme široké portolio metod a technik pro práci s lidmi, nejčastěji používáme mou vlastní metodu Transformačního koučinku a terapie, která je uceleným systémem koučovacích, konstelačních a terapeutických nástrojů. Při individuálních a partnerských sezeních je kombinujeme každému na míru. Tím, že jsem studovala a zažila mnoho metod seberozvoje, jsem si za 20 let praxe poskládala, v čem se některé metody shodují a co je propojuje. Následně jsem si začala vytvářet své vlastní koučovací a terapeutické  techniky a posléze tak vznikly metody Transformačního  koučinku a Terapeutického koučinku. 

Učím své klienty, jak na sobě mohou sami pracovat v každodenních situacích, aby mohli o svůj život pečovat sami - nejen při terapeutických či koučovacích sezeních. Zároveň školím budoucí profesionální kouče - průvodce v rekvalifikačním kurzu Transformačního koučinku a terapeuty ve výcviku Terapeutického koučinku.

 

Profesní zaměření v oblastech:

 • Transformační a terapeutický koučink, Transformační terapie pro jednotlivce i páry - profesionální výcviky mé vlastní metodiky

 • Školení budoucích profesionálních koučů - rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT

 • Rozvoj osobnosti a vztah k sobě

 • Práce s emocemi a emocionálním stresem

 • Partnerské vztahy a další vztahy v rodině i v práci

 • Řešení náročných životních situací

 • Komunikace

 • Work-life balance, stress management a life management

 • Rozvíjení kreativity včetně výtvarně zaměřených kurzů.

 

Hlavní specializace v koučinku:

 • životní koučink (life coaching)

 • partnerský, vztahový a rodinný koučink (relationship and family coaching)

 • skupinový a týmový koučink (team coaching)

 

Absolvované koučovací výcviky a kurzy zaměřené na firemí prostředí:

 

Absolvované terapeutické a seberozvojové výcviky a kurzy:

 

VŠ vzdělání:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obory angličtina a výtvarná výchova Diplom VŠ.jpg (522823) 

 

Praxe v tlumočení a překládání psychologicky zaměřených kurzů z angličtiny:

Poskytuji 28 let simultánní tlumočení (osobní nebo v kabině) a konsekutivní tlumočení z angličtiny nejčastěji v oborech psychologie, psychoterapie a osobní rozvoj:

- výcviky, kurzy, konference, přednášky a prezentace koučinku

- výcviky psychoterapie a dalších terapií

- koučovací a terapeutická sezení

- seberozvojové prožitkové a vzdělávací programy

 

Dlouhodobě spolupracuji na tlumočení koučovacích a terapeutických programů společnosti Coaching Systems, Koučink Centrum, s.r.o., kanadské Erickson College, profesních sdružení koučů International Coach Federation (ICF), Česká asociace koučů (ČAKO) a European Mentoring and Coaching Council (EMCC) a další.

Opakovaně tlumočím prožitkové seberozvojové semináře a festivaly, jako např. festival Art of Being, semináře Pět rytmů, každoroční sebepoznávací Rituály tance, ohně a hudby a další.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Zorka Pekařová +420 725 345 165