Když změníš sám sebe, změní se svět kolem tebe.

Rekvalifikační kurz Transformační koučink

REFERENCE NA REKVALIFIKAČNÍ VÝCVIK KOUČŮ TRANSFORMAČNÍ KOUČINK OD ZORKY PEKAŘOVÉ

 

Velmi oceňuji způsob vedení i celkový koncept výcviku. Zorčino předávání svého know how bylo nenásilné, inspirující a přitom důsledné. Vycházela ze svých mnohaletých zkušeností a z praktických ukázek uchazečů, při kterých se kloubila teorie s praxí. Člověk si tak mohl danou techniku celistvěji zažít a hned ji procvičovat se spolužáky. V bezpečné a přátelské atmosféře byl dostatek prostoru pro dotazy a opakované vysvětlení v případě nejasností. Ženské uchopení koučinku podporoval Zorčin manžel Pavel Pekař, který přispíval svými příklady z praxe a mužským náhledem. Velkým bonusem bylo navázání nových přátelství. Děkuji, že jsem mohla poznat sebe sama zase o něco víc v úžasné partě lidí v magické přírodě Českého ráje. Pokud si chcete osvojit účinné komunikační nástroje, které využijete v osobním i profesním životě, rozhodně tento výcvik doporučuji. 

Soňa Hájíková, Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

S radostí můžu říct, že jsem absolvovala výcvik Transformačního koučinku u Zorky Rossmannové. 
Během procesu získávání informací a dovedností ze světa koučovacích technik a této filosofie vůbec (který byl vedený s vysokou zodpovědnsotí lektorky k obsahu lekcí a zároveň s velkou vnímavostí k individuálním potřebám skupiny - co se týká nastavení pracovních aktivit - sdělování informací, procvičování dovedností, opakování a upevňování získaného) jsem se dostala hluboko k sobě.. k sobě domů. Setkání s vlastní Duší a jejími potřebami bylo nevyhnutelné, protože jen tak byl člověk schopen uchopit systém koučinku do svých rukou a začít jej používat pro Dobro své - co se týká učení se dovednostem, ale také pak jako nástroj k použití v případě setkání s klientem. To vše se dělo ve velmi příjemném a bezpečném prostředí několika dalších lidí, kteří jakoby tvořili jeden živoucí organismus. Děkuji Zorce za každou minutu prožitou s koučinkem a jsem moc ráda, že mě mé kroky volající po dovednosti koučování přivedly právě k ní. Děkuji.  Blanka Kiedroňová, Opava

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
Náš výcvik "Transformační koučink pro život" proběhl v krásném prostředí Českého ráje. Po každém modulu jsme měli vždy prostor na procvičení a zažití nové metody/techniky. Díky osobní zkušenosti s koučinkem udělal každý z nás velký kus práce na svých vlastních životních tématech. Z výcviku si odnáším řadu nástrojů (technik a zážitkových metod), které mohu při práci s klienty (i v osobním životě) používat. 
Ve společném kruhu jsme prožily velmi intenzivní chvíle a vznikla hezká přátelství. V božské přírodě jsme strávili mnoho kouzelných chvil - koupání, procházky, posezení u ohně, výlety v okolí, přespání na skále, koncert ... :) To jsou nepopsatelné zážitky.
Zorku jsem si vybrala na základě osobního doporučení, vlastní intuice a jednoznačně také proto, že mě zajímal ženský přístup ke koučinku. Hodnotím to jako velmi dobré rozhodnutí. Kromě koučinku se Zorka věnuje také poradenství, konstelacím atd. - ve své práci propojuje znalosti z mnohých učení. Je to jakýsi  "Zorčin" mix toho nejlepšího, co se naučila nebo sama vymyslela a co jí v praxi funguje. Oproti klasickému koučinku tedy vždy dostáváte i něco navíc :). Blanka Kostřicová, Opava
_________________________________________________________________________________________________________________________
 

Nejvíce se mi líbila uvolněná a přátelská atmosféra, skupina lidí, sdílení, sounáležitost, vzájemná podpora skupiny, příjemné neformální prostředí, neformálnost Zorky a její otevřenost ve svých tématech, společné výpravy. Nejvíc mi dal kurz v oblasti komunikace – uvědomění jakým způsobem komunikuji a jak bych mohla komunikovat otevřeněji jak doma, tak i v práci. Nejdříve chci koučink využít ve svém okolí mezi přáteli a známými, pro získání větší jistoty a sebedůvěry kouče. Koučovací přístup bych ráda co nejvíce „žila“. Pro mě kurz znamenal aktivování odvahy, překonávání výzev a osobní otevřenost. Kurz bych všem doporučila, protože Zorka je inspirující lektorka s velkou vstřícností a osobním přístupem. Andrea Slováková, Praha

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Zorka Pekařová +420 725 345 165